Krediter

Upptäck nyttiga tips och råd om krediter

Krediter - fakta och tips

Skillnaden mellan krediter och lån är hårfin – krediter är ett vanligare ord på kontinenten, medan svenskar föredrar att använda ordet lån. I folkmun råder dock en uppfattning om att krediter har snabbare återbetalningstid än lån.

Kredit innebär – liksom lån – rätten att förfoga över en viss penningsumma under en begränsad tid. Summan ska återbetalas till samma kreditinstitut som beviljat krediten – men återbetalningen behöver inte ske med samma sedlar och mynt. Låntagare och långivare kommer överens om återbetalningstid och räntesats för krediten.

Olika sätt att ansöka om kredit

Det finns många olika sätt att ansöka om krediter. Förut beviljades de flesta krediter genom direktkontakt med en bank. Numera dominerar emellertid expresskrediter, däribland onlinekrediter och SMS-krediter. Små onlinekrediter och SMS-lån är i regel mycket snabba krediter. Pengarna finns oftast inne på kontot inom en kvart. Krediter som beviljas genom dirktkontakt med bankerna är idag mycket ovanliga. De flesta banker har färdiga ansökningformulär på sina hemsidor – här kan du enkelt ansöka om alltifrån bostadskredit till privatkredit.

Vad får du göra med din kredit?

Somliga krediter ska användas för bestämda ändamål. Den som tar ett bostadslån ska kunna uppvisa köpekontrakt på bostaden, då bostaden fungerar som säkerhet för krediten. Privatkrediter är en friare form av krediter som saknar säkerhet – men då är räntan i gengäld högre. Samma sak gäller SMS-krediter – i samband med dessa behöver du sällan ange ändamål för lånet. Den som vill ta kredit på 1000, 2000 eller 3000 kr ansöker vanligtvis om en snabb kredit via SMS eller hos nätbaserad kreditgivare. Krediter på 4000 kr och uppåt beviljas i regel i form av privatlån.

Begränsningar med krediter

I samband med att krediter beviljas genomförs alltid en kreditprövning, där din kreditvänlighet avgörs. Kreditprövningen görs vanligtvis automatiskt i samband med små krediter (mikrokrediter) och manuellt när beloppet överskrider 4000 kr (en vanlig gräns mellan mikrokrediter och privatkredter). Den som ansöker om kredit – trots en betalningsanmärkning i bagaget – kan bli nekad krediten. Detsamma gäller om låntagarens årsinkomst bedöms vara för låg.

Reklamlänkar