Krediter

Upptäck nyttiga tips och råd om krediter

Direktkredit - fakta och tips

Direktkrediter beviljas i de flesta fall via sms, i somliga fall via formulär online. Den obligatoriska kreditprövningen görs automatiskt.

Smskrediter är – tillsammans med onlinelån – den enda typen av direktkredit. Onlinekrediter, som också är förhållandevis snabba krediter, beviljas i regel inom någon arbetsdag – detta till skillnad från smskrediter som beviljas – eller avslås – inom 15 minuter.

Kredit direkt – villkor och belopp

Villkoren för att få kredit direkt är i regel följande:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska vara medborgare i Sverige.
  • Din årsinkomst får inte understiga vissa belopp – vanligtvis 120 000 kr.
  • Du får inte ha betalningsanmärkning eller skulder hos kronofogden.

Direktkrediter beviljas i regel upp till 5000 kr, ibland 10000 kr beroende på kreditinstitut. Återbetalningstiden varierar mellan 20 och 90 dagar.

Direktkredit utan fast jobb

Eftersom direktkrediter beviljas automatiskt, kan kreditinstitutet enbart granska dina inkomstförhållanden under det senaste taxeringsåret. Trots att du vid ansökningstillfället saknar fast inkomst kan du – förutsatt att du under föregående år haft en tillräcklig inkomst – bli beviljad en direktkredit. Du som vet med dig att du inte är i stånd att återbetala din direktkredit inom 30 dagar, bör tänka på att uppläggningsavgifter och straffavgifter för försenade inbetalningar snabbt skjuter i höjden. Tänk också på att direktkrediter, enligt den officiella tolkningen, är räntefria. Uppläggningsavgiften räknas inte som ränta, vilket innebär att kreditkostnaderna för direktkrediter inte är avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Reklamlänkar