Krediter

Upptäck nyttiga tips och råd om krediter

Kreditprövning - fakta och tips

Alla krediter föregås av en kreditprövning – att låna pengar utan kreditprövning är således inte möjligt. Kreditprövningar kan dock vara mer eller mindre noggranna.

Alla som tar någon form av kredit – till och med telefonabonnemang eller kreditkortskrediter – måste genomgå en kreditprövning. Att bevilja lån med ränta – utan att genomföra en kreditprövning på låntagaren – rimmar inte med lagens bokstav. Alla låneansökningar efterföljs således av en kreditprövning innan de beviljas – eller avslås. En kreditprövning kan dock vara olika omfattande, men lån utan kreditprövning finns alltså inte. I samband med mikrolån via SMS genomförs vanligtvis en mycket sporadisk kreditprövning, som enbart består av att ditt namn jämförs med data i olika register – däribland skattemyndighetens inkomstregister och kronofogdemyndighetens belastningsregister.

Kreditprövning – gratis för låntagaren

En kredtprövning genomförs – och bekostas – i sin helhet av kreditgivaren. Det är inte lagligt för kreditgivare att ta ut administrativa avgifter för kreditprövningar som avslås. Faktorer som beaktas vid kreditprövning är följande:

  • Din årsinkomst såsom den ser ut i Skatteverkets inkomstregister. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, inkomst av kapital, bidrag, pensioner och inkomst av hobbyverksamhet – helt enkelt den inkomst du redovisar i inkomstdeklarationen. Även den som enbart har inkomst av kapital kan således bli beviljad kredit – förutsatt att ränteutdelningen redovisas och beskattas i Sverige.
  • Tillgångar. I de fall du har tillgångar kan de fungera som säkerhet för lån och krediter.
  • Skulder. Du som är hårt skuldsatt kan bli nekad en större kredit trots att du i övrigt klarar kreditprövningen.

Du som ansöker om ett större lån ombeds vanligtvis att redovisa alla dina inkomster. Du som har inkomster i utlandet – som påverkar din kreditvänlighet i positiv riktning – bör inte glömma att redovisa dessa för kreditgivaren.

Reklamlänkar